IJzendijke heeft in de loop van 2015 zevenendertig (37!) nieuwe inwoners mogen verwelkomen!

Dat blijkt uit de definitieve bevolkingscijfers van de gemeente Sluis. De groei staat tegenover een sterke krimp in het grootste deel van de gemeente. De grootste daler is Oostburg met een afname van achtendertig inwoners, de gehele gemeente heeft een terugloop van honderdachttien inwoners.

De inwoners van IJzendijke zijn positief over de groei van de kern, echter blijf de vraag of ook de kwaliteit van de voorzieningen zal toenemen. In het visiedocument 'Krachtig verbonden' van de gemeente Sluis wordt gesproken over het clusteren van de voorzieningen in de 'dragende' kern Oostburg. "Beschikbaarheid en nabijheid zijn niet het leidend principe. Wel bereikbaarheid van voorzieningen. 'Kwantiteit gaat niet boven kwaliteit'."

Een interessante vraag is of dit de juiste strategie is, zeker aangezien de bereikbaarheid van voorzieningen door het vervallen van de bushalte in het dorp in het geding is. De jongeren én ouderen zonder rijbewijs of eigen vervoer worden op deze manier op grotere afstand gezet van de meeste voorzieningen. 

Voorzieningen hoeven niet altijd op één centrale locatie worden ondergebracht, ze kunnen ook dichterbij de mensen staan, dan worden inwoners immers nog beter betrokken.