De dorpsraad nodigt de inwoners van IJzendijke uit voor de jaarvergadering op woensdag 16 november.

Op de agenda staat onder andere:

  • Status Openbaar Vervoer
  • BuurtWhatsapp
  • Visie ontwikkeling IJzendijke
  • Samenwerking Ondernemersvereniging IJzendijke
  • Samenwerking Dorpsraden Gem. Sluis

Ook is er een gedeelte van de avond ingericht waarbij we graag uw mening willen horen over wat er speelt in IJzendijke m.b.t. de veiligheid, groen en straten.

De vergadering vangt aan om 19.30u en zal plaatsvinden in het Jeugdgebouw van IJzendijke.