Op donderdag 6 februari 2020 om 20.00 uur in het Mauritshof houdt de OV IJzendijke de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur van OV IJzendijke hoopt alle leden te mogen verwelkomen. Hierbij de agenda van de vergadering.

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
2. Notulen vergadering 7 februari 2019 (zie bijlage)
3. Jaarverslag 2019
4. Financiën
a. Financieel verslag 2019
b. Vaststelling contributie 2020
c. Verslag door kascommissie die bestaat uit Jeroen van Sorgen en Marion Tollenaar
5. Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: Johnny Verdurmen
Penningmeester: Lia Hermans
Secretaris: Mieke Groosman
Lid: Petra van Sorgen
Lid: Bram Wilhelm
Lid: Vacant
Lid: Vacant


6. Kalender 2020
7. Agendapunten aangedragen door de leden van de vereniging
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Presentatie Wouter de Houck over afval en grondstoffenbeleid.
11. Netwerkborrel

Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor het bestuur vragen wij u vriendelijk dit, het liefst, vooraf aan de vergadering te melden. Aanmelden kan via e-mail of via een bestuurslid van de vereniging tot aanvang van de vergadering.