Op dinsdag 2 juni 2020 heeft Museum Het Bolwerk haar deuren weer geopend voor het publiek.

Vanzelfsprekend houden bestuur en medewerkers zich daarbij aan de landelijk voorgeschreven regels. Zo dienen bezoekers zich van tevoren via e-mail of telefoon aan te melden, mogen er niet meer dan 30 personen in het gebouw aanwezig zijn en dient een vaste route door het pand te worden gevolgd.

De museummedewerkers vragen de klant om met de pin te betalen en delen tevens wegwerphandschoenen uit. De rondgang door het museum start met een introductiefilm over de Staats-Spaanse Linies en bezichtiging van de wisseltentoonstelling over de vestingbouwer Simon Stevin.

De expositie ‘Switchback – 75 jaar bevrijding’ is in het kader van de landelijke viering ook dit jaar nog te zien. In samenwerking met de stad Damme (B) en de gemeente Sluis is de tentoonstelling ‘Bastions zonder grenzen’ samengesteld. Schansen, forten en linies en ook de bouwers ervan komen aan bod. Het Kenniscentrum Staats-Spaanse Linies heeft een ware gedaantewisseling ondergaan en biedt de geïnteresseerde bezoeker de mogelijkheid boeken te lezen en kaarten te bestuderen. Momenteel moet hier wel van tevoren een afspraak voor worden gemaakt.

Bestuur en medewerkers van Museum Het Bolwerk verheugen zich zeer u weer te mogen ontmoeten.